• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clip
  vòng kẹp ống nối
  tube clip
  pipe clamp
  pipe clip
  pipe saddle
  pipe support
  tube support

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X