• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  v (volt, vanadium)
  vanadic (V)
  vanadiferous (V)
  vanadium
  thép crôm-vanađi
  chrome-vanadium steel
  vanadium (V)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X