• Thông dụng

  Danh từ
  claws

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  claw

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  exceed
  overtake
  pass
  đường vượt núi
  mountain pass road
  đường vượt đèo
  mountain pass road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X