• (marquant l'étonnement ou la douleur) ah!; aie!; ouille!
  á ! lớn thế ư !
  ah! c'est si grand!
  á ! đau !
  aie! �à fait mal!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X