• Hein?
  Hỏng thi rồi ư
  hein? tu as échoué à l'examen?
  Thật ư
  hein? est-ce vrai?
  Comment?
  Học hành thế ư con
  comment? c'est comme �a que tu travailles?
  (khẩu ngữ) (particule de renforcement employée après tối, quá...)
  Tối ư
  extrêmement absurde
  Quá ư tồi tệ
  extrêmement mauvais

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X