• (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) chanter en choeur (des louanges)
    Bốn phương lạc nghiệp âu ca thái bình
    partout on se livre avec joie au travail et on chante en choeur la paix

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X