• (giải phẫu học) cerveau encéphale
  Cervelle
  óc lợn
  cervelle de porc
  Esprit
  óc quan sát
  esprit dobservation
  Sens
  óc thẩm
  sens esthétique ; sens du beau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X