• (từ cũ, nghĩa cũ) mandarin; officier (souvent ne se traduit pas)
  Quan tổng đốc
  chef de province
  Quan một
  sous-lieutenant
  Quan hai
  lieutenant
  Quan ba
  capitaine
  Quan
  commandant
  Quan năm
  colonel
  Quan sáu
  général
  Các quan tỉnh
  les mandarins
  Provinciaux
  quan tha nha bắt
  il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints
  (từ cũ, nghĩa cũ)ligature
  Quan tiền
  une ligature de sapèques
  Franc (fran�ais, suisse..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X