• Embouteillé
  Con đường ùn tắc
  une route embouteillée
  Embouteillage; bouchon de circulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X