• Faire une guerre de pacification
    đánh đông dẹp bắc
    pacifier tout le pays; être un foudre de guerre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X