• Nord
  (âm nhạc) air septentrional; air gai
  Septentrional
  Bờ bắc
  rive septentrionale
  Semer (du riz)
  Bắc năm cân lúa giống
  semer cinq kilogrammes de riz
  Bắc mạ
  semer du riz
  Poser; dresser
  Bắc nồi cơm lên bếp
  poser la marmite de riz sur le réchaud
  Bắc thang lên tường
  dresser l'échelle contre un mur
  Braquer
  Bắc ống nhòm
  braquer une lorgnette
  Bắc súng cao xạ
  braquer le canon antiaérien
  Jeter; enjamber
  Bắc cầu
  jeter un pont
  Cầu bắc qua sông
  pont qui enjambe la rivière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X