• Palanche aux bouts pointus
    đòn xóc hai đầu
    provoquer à la fois les deux parties adverses

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X