• Nasse
  Remplir un bol (une assiette) (d'un aliment)
  Coudre
  Pêcher à la nasse
  đơm đó ngọn tre
  tenter l'impossible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X