• Avoir de quoi se nourrir
    đủ ăn đủ mặc
    avoir une vie assez aisée

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X