• (thực vật học) banian
  Xem bánh đa
  (ít dùng) beaucoup
  đa đa tích thiện
  abondance de biens ne nuit pas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X