• Bon ; vertueux ; honnête ; charitable.
  Người thiện
  un homme honnête
  Điều thiện
  bonne action ; le bien ;
  Việc thiện
  oeuvre charitable ; oeuvre de charité.
  Le bien.
  Thiện mỹ chân
  le bien, le beau et le vrai.
  Exercé ; versé.
  Không thiện nghề văn chương
  n'être pas versé dans les lettres.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X