• Ballonné (pour cause de maladie)
  Bụng ỏng
  ventre ballonné
  (thông tục) (cũng nói ỏng bụng) enceinte grosse
  bụng ỏng đít beo
  ventre ballonné et fesses décharnées (d'un enfant maldadif)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X