• Souffrant d'une certaine lourdeur de l'estomac
  Bụng ục ịch
  souffrant d'une certaine lourdeur de l'estomac
  (tiếng địa phương) pesant; lourd
  Dáng đi ục ịch
  démarche pesante

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X