• Qui ne peut être vendu; invendable; qui ne trouve pas d'acquéreur; qui traverse une période de mévente
  Immariable; qui ne trouve pas de mari; qui ne trouve pas de femme
  ế chồng
  coiffer Sainte Catherine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X