• Mari; époux
  Vợ chồng
  la femme et le mari ; l'épouse et l'époux ; les deux conjoints
  Entasser; empiler; superposer
  Chồng các tấm ván
  entasser des planches
  Chồng các sách lên nhau
  empiler des livres
  Chồng đĩa lên nhau
  superposer les assiettes
  Tas; pile; empilement
  Chồng gạch
  tas de briques
  Một chồng hòm
  un empilement de caisses
  Chồng đĩa
  pile d'assiettes
  chồng chung vợ chạ
  état d'aldultère
  chồng loan vợ phượng
  beau couple ; beau ménage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X