• Se prévaloir de sa position (de linfluence de quelquun)
    thế cha
    se prévaloir de linfluence de son père

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X