• Très courageux; très brave; vaillant; plein de bravoure
    Cuộc chiến đấu anh dũng
    lutte vaillante

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X