• (từ cũ, nghĩa cũ) bonne réputation; bonne renommée; bon renom
    Anh danh của ông cha
    le bon renom de ses a…eux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X