• Abaque
  Examiner à fond; envisager; supputer; calculer
  bàn đi tính lại
  examiner à plusieurs reprises

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X