• Table
  Bàn làm việc
  table de travail
  Bàn rửa mặt
  table de toilette
  Bâti
  Bàn máy
  bâti d'une machine
  (thể dục thể thao) partie; manche; set; jeu
  Thua một bàn
  perdre une partie
  Sau bàn thứ nhất
  après la première manche
  Chơi một bàn quần vợt
  jouer un set de tennis
  Xong một bàn
  terminer un jeu
  Délibérer; discuter; débattre
  Bàn một vấn đề hội
  délibérer sur une question sociale
  Commenter; gloser
  Bàn về một tác phẩm mới
  commenter un nouvel ouvrage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X