• Impudemment; d'une manière éhontée; d'une manière effrontée
    Cãi bây
    nier impudemment

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X