• Répliquer; rétorquer; objecter; protester; (thông tục) rouspéter
  Ông ta không cho ai cãi ông ta
  il n'admet pas qu'on lui réplique
  Cãi lại một lập luận
  rétorquer un raisonnement
  không cãi lại lẽ của tôi
  il n'a rien à objecter à mes raisons
  Tôi không thể không cãi lại lời bất công ấy
  je ne peux pas m'abstenir de protester contre cette parole injuste
  thói quen cãi lại
  il a l'habitude de rouspéter
  cãi cối cãi chày
  persister à répliquer sans argument valable
  lẽ không cãi được
  argument péremptoire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X