• (động vật học) papillon
  Portemanteau en forme de papillon
  hình bướm
  (thực vật học) papilionacé
  Hoa hình bướm
  ��fleur papilionacée
  bướm
  ��noeud papillon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X