• Noeud (servant de parure)
  Buộc vào tóc
  mettre les noeuds dans les cheveux
  hình bướm
  noeud papillon
  buộc tóc trẻ em
  (ít dùng) emporter; enlever
  Hổ mất lợn
  ��le tigre a enlevé un porc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X