• (y học) tâter le pouls
  Sonder; scruter
  Bắt mạch tình hình
  sonder la situation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X