• (giải phẫu học, thực vật học) vaisseau
  Mạch máu
  vaisseau sanguin
  Mạch nhựa mủ
  vaisseau laticifère
  (y học) pouls
  Bắt mạch
  tâler le pouls
  (khoáng vật học) filon
  Mạch quặng
  filon de minerai
  Cha†ne
  Mạch ý nghĩ
  cha†ne des idées
  mạch hở
  (hóa học) cha†ne ouverte
  (điện học) circuit
  Mạch kín
  circuit fermé
  Trait
  Mạch cưa
  trait de scie; voie
  Traite (xem một mạch)
  bệnh mạch
  (y học) angiopathie
  đau mạch
  (y học) angialgie
  sự co thắt mạch
  (y học) angiospasme
  sự soi mạch
  (y học) angioscopie
  tai vách mạch rừng
  les murs ont des oreilles
  thủ thuật kẹp mạch
  (y học) angiotripsie
  thủ thuật khâu mạch
  (thực vật học) orge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X