• Grand panier (à paddy)
  Pouf! (onomatopée évoquant le bruit d'un objet tombant lourdement
  Donner un coup de poing
  Bịch ngực
  donner un coup de poing à la poitrine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X