• Poitrine; thorax
  ửơn ngực
  bomber la poitrine
  Nước sâu tới ngực
  de l'eau jusqu'à poitrine
  Túi ngực
  poche de poitrine
  gái chẳng thấy ngực đâu cả
  une jeune fille qui n'a pas de poitrine
  Ngực sâu bọ
  thorax d'insecte
  Ngực lõm
  thorax en entonnoir
  mảnh ngực
  (protégeant la poitrine de certains artisans)
  sự soi ngực
  (y học) thoracoscopie
  thủ thuật mở ngực
  (y học) thoracotomie
  tiếng ngực
  pectoral; thoracique
  ngực
  ��muscle pectoral; pectoral
  Động mạch chủ ngực
  ��aorte thoracique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X