• (từ cũ, nghĩa cũ) disposer une armée sur pied du guerre
    bài binh bố trận
    déployer le dispositif de guerre

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X