• Dommages-intérêts; indemnités
  Đòi bồi khoản
  réclamer des dommages-intérêts
  Bồi khoản chiến tranh
  indemnités de guerre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X