• (từ cũ, nghĩa cũ) boy, gar�on
  Bồi bàn
  gar�on de table
  Contrecoller; coller ensemble; maroufler
  Bồi giấy
  contrecoller du papier
  Bồi bức tranh
  maroufler un tableau
  Renforcer
  Bồi chân đê
  renforcer la base d'une digue
  Déposer des alluvions; colmater
  Đất bồi
  terre colmatée; terre alluvionnée
  (thông tục) donner un coup par surcro†t
  Bồi cho một quả đấm
  donner par surcro†t un coup de poing
  (ít dùng) dédommager
  Bồi tiền
  dédommager en argent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X