• Débris d'aliments attachés aux dents
  (y học) enduit
  bựa âm hộ
  smegma
  bựa
  pultacé
  lưỡi bựa
  langue saburrale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X