• Sans personnalité; qui dit toujours oui; qui n'a pas d'opinion personnelle; nègre blanc
    Kiến nghị ba phải
    motion nègre blanc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X