• Frontière; limites du pays
    Biên giới tự nhiên
    frontières naturelles; limites naturelles du pays

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X