• (động vật học) bélostome
  Essence de bélostome (utilisée comme condiment)
  cuống chết đến đít còn cay
  malgré toutes les épreuves, les hommes de caractère gardent toujours leur nature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X