• (tiếng địa phương) plaisanter
    rỡn hàng giờ
    plaisanter durant des heures

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X