• Faire obstacle à; empêcher toute communication
    Núi sông cách trở
    les monts et les rivières y font obstacle

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X