• Cours d'eau; rivière; fleuve.
  Sông Hồng
  le Fleuve Rouge
  sông khúc người lúc
  tout vient à point à qui soit attendre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X