• (thực vật học) arbre; plante; plant
  (terme générique désignant des objets allongés et ne se traduisant pas)
  (thông tục) as
  cây số
  )
  (thông tục) ta„l (d'or)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X