• (thực vật học) souchet de Malacca; (lạm) jonc
  Chiếu cói
  natte de souchet
  họ cói
  cypéracées

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X