• Mécanique
  Occasion; circonstance
  Possibilités; chances
  (từ cũ, nghĩa cũ) faim
  (đánh bài, đánh cờ) coeur
  (từ cũ, nghĩa cũ) escouade (de miliciens)
  Milicien
  (particule finale de renforcement; ne se traduit pas)
  (sinh vật học, sinh lý học) muscle
  bệnh
  myopathie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X