• Maladie
  Bệnh hoa liễu
  maladie vénérienne
  Bệnh tâm thần
  maladie mentale
  Bệnh nghề nghiệp
  maladie professionnelle
  Bệnh tằm
  maladie des vers à soie
  Bệnh cây nho
  maladie de la vigne
  Défaut; vice
  Bệnh khoe khoang
  défaut du vantard
  Bệnh ma tuý
  vice du toxicomane
  Mal
  Bệnh thời đại
  mal du siècle
  bệnh quỷ thuốc tiên
  aux grands maux les grands remèdes
  đồng bệnh tương lân
  qui se ressemblent s'assemblent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X