• Repiquer
  Cấy lúa
  repiquer les plants de riz
  Cultiver
  Ruộng cấy hai vụ
  rizière où l' on cultive deux fois par an
  Faire une culture (microbienne)
  Cấy vi khuẩn
  faire une culture microbienne
  Môi trường cấy
  milieu de culture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X