• Implorer; supplier; prier avec instance
    Cầu khẩn sự che chở
    implorer la protection de quelqu' un

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X