• Fait ; affaire.
  Không sự xảy ra cả
  aucunt fait ne s'était produit;
  Sự đã rồi
  fait accompli.
  (particule placée devant un verbe pour former un nom).
  Sự chấp nhận
  adoption
  sự tôn thờ
  adoration;
  Sự lựa chọn
  choix.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X